Bemutatkozunk

Cégtörténet

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő Testülete 2003. október 31.-én döntött az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átalakításáról, mely határozat alapján a Sajó Vízmű Kft.-be (a cég neve megváltozott) történő beolvadással megszüntette a T-Contractor Kft., a Tisza Távhő Kft. és a Tiszaújváros – Termálfürdő Kft. működtetését jogutódlással. Létrejött a jogutód szervezet a TiszaSzolg 2004 Tiszaújvárosi Közüzemi és Fürdő szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén: TiszaSzolg 2004 Kft. (3580. Tiszaújváros, Tisza út 2/a.)

A jogutód szervezetet 2004. június 30.-án jegyezte be a Cégbíróság.

Az átalakulás folytán beolvadt cégek teljes nevei: 
T-Contractor Kereskedelmi, Vállalkozási és Kommunális Szolgáltató Kft. 
Tisza-Távhő Szolgáltató Kft. 
Tiszaújváros-Termálfürdő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A TiszaSzolg 2004 Kft. 2006. július 01. napjától új szervezeti formában működik, a társaságba beolvadt a Tiszaújváros-Inveszt Rt. A társaság tevékenységi köre kibővült, üdülő és hotel üzemeltetésével, valamint a Tiszaújvárosi Ipari Park ingatlan fejlesztésével, -kezelésével és -forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekkel. A társaság teljes neve is módosult: TiszaSzolg 2004 Közszolgáltató, Vagyonkezelő és Gazdaságfejlesztő Kft.-re. A rövidített neve változatlan maradt: TiszaSzolg 2004 Kft.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vkszt.) 79. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség végrehajtása érdekében a víziközmű vagyon 2013. évi január hó 01. napja hatállyal térítésmentesen átadásra került a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonosai, négy települési (Nagycsécs, Sajóörös, Sajószöged, Tiszaújváros) önkormányzat részére.

Tekintettel arra, hogy Nagycsécs Község Önkormányzata, Sajószöged Községi Önkormányzat, Sajóörös Község Önkormányzata tulajdonostársak vagyoni hozzájárulását a víziközmű vagyon apportja adta, melyet jogszabályi kötelezettségként térítésmentesen visszakaptak, így ez a körülmény indokolja vagyoni részesedésük megszűntetését, a TiszaSzolg 2004 Kft. -ből történő kilépésüket. 
A Tulajdonosi szerkezet átalakítására vonatkozó döntést a TiszaSzolg 2004 Kft Taggyűlése 2013. április 29-i ülésén meghozta, és egyben elindította a szükséges jogi folyamatokat.

Ezzel a Társaság egyedüli tulajdonosa Tiszaújváros Város Önkormányzata lett.

Társaságunk fő feladatai közé tartozik a jogelőd szervezeteknél meglévő tevékenységek gazdaságos és hatékony folytatása, a hosszú távú és biztonságos - fogyasztói igényeket kielégítő, jogi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő - magas színvonalú távhő szolgáltatás, ingatlangazdálkodás egyéb- és szabadidős szolgáltatások nyújtása.

Társaságunk fő tevékenysége: 
Távhőszolgáltatás

Ellátási terület:
Tiszaújváros

Társaságunk egyéb tevékenységei:

  • Tiszaújvárosi Ipari Park fenntartása, üzemeltetése és az ipari parki területek hasznosítása,
  • Gyógy- és Strandfürdő**** működtetése,
  • Szálláshely-szolgáltatás,
  • Karbantartó és Vagyonkezelési részleg működtetése.

Vezetőség

A Társaság Tulajdonosa:
Tiszaújváros Város Önkormányzata
tulajdonosi képviselője: Dr. Fülöp György polgármester
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottsági testületet a tulajdonos (Tiszaújváros Város Önkormányzata) képviselői alkotják.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Gyula FEB elnök
Vismeg Mónika FEB tag
Boros József FEB tag
Németh Miklós FEB tag

Ügyvezetés
A Társaság ügyvezetését Kósa-Tóth Zoltán látja el.

Környezetvédelem

A TiszaSzolg 2004 Kft. a napi működése során kiemelt figyelmet fordít a környezet védelmére. A környezetvédelmi szolgáltatásunkkal kapcsolatos tevékenységeink esetében rendelkezünk a szükséges hatósági engedélyekkel.
A tiszaújvárosi távhőszolgáltató által alkalmazott innovatív módszerek (pl. korszerű távfelügyeleti rendszer, hidegenergia) az energiahatékonysági és energia-megtakarítási funkciókkal közvetett módon csökkentik a helyi légszennyezést, ezáltal mérséklődik a környezeti terhelés és javul a város életminősége.

A Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetése során cégünk törekszik olyan mértékű vízhasználatra, amely a termálvízkészlet hosszú távú balneológiai hasznosítása mellett, túligénybevételének és minőségi károsodásának megakadályozását segíti.

A tevékenységeinkkel kapcsolatos törvényi és hatósági előírások betartása érdekében folyamatosan figyeljük a vonatkozó jogszabályokat, napi kapcsolatban állunk az illetékes környezetvédelmi hatóságokkal.