SAJTÓKÖZLEMÉNY


TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE
Energiahatékonyság, energiamegtakarítás és környezetvédelem

Tiszaújváros - Energiahatékony, energiamegtakarítást eredményező és környezetvédelmi szempontból is jelentős beruházás létesül Tiszaújvárosban a távhőszolgáltatás irányítástechnikai fejlesztésével. A „Tiszaújvárosi távhőellátás hőközponti szabályozásának és távfelügyeleti rendszerének fejlesztése" című projekt a Környezet és Energia Operatív Program távhő-szektor energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásán elnyert mintegy 115 millió forint állami és uniós támogatással valósul meg. A kedvezményezett Tiszaújváros távhőszolgáltató cége a TiszaSzolg 2004 Kft.

A projekt 2010. március 1-én kezdődött és várhatóan 2012. február 29-én fejeződik be. A beruházás bekerülési értéke 230 millió forint, amelyhez az állam, illetve az Európai Unió a kohéziós alapon keresztül összesen 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást nyújt. A Támogatási Szerződés 2011. május 27-én került megkötésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kft-vel.
A projekt eredményeként nemzetgazdasági szinten várhatóan 6161 GJ/év földgáz takarítható meg, az üvegházhatású gázok kibocsátása évente 372 tonnával mérséklődhet. Az új távfelügyeleti rendszer által biztosított energiahatékonysági és energia-megtakarításai funkciókkal közvetett módon csökken a helyi légszennyezés, mérséklődik a környezeti terhelés, és javul a város életminősége.
A tiszaújvárosi távhőszolgáltató alapvető feladata a felhasználói elvárásoknak, igényeknek megfelelő távhőenergia biztosítása, hatékony távhőszolgáltatási rendszer működtetésével. Elkötelezett az energiahatékonyság növelésében és a környezetvédelem iránt. Leghangsúlyosabb célkitűzése, hogy a közel 5500 távfűtéses lakásban élők számára hatékony, versenyképes és megfizethető távhőszolgáltatást nyújtson, hozzájárulva a lakosság jobb komfortérzetéhez, életminőségének javításához. A kiépítésre kerülő távfelügyeleti rendszerrel szemben maximális elvárás az energiahatékonyság és az ezzel járó környezetvédelmi eredmény elérése. További követelmény, hogy kielégítse a lakosság és a távhőszolgáltató energiagazdálkodási elképzeléseit, kívánalmait, és megfeleljen a kor műszaki-technikai színvonalának.
A távfelügyeleti rendszer számos előnyt biztosít a felhasználók, illetve a távhőszolgáltató részére. Képes lesz arra, hogy az épületekben központilag csökkentse, illetve állítsa le éjszaka - a hőtehetetlenséget kihasználva - a fűtésszolgáltatást, amely energia- és költségmegtakarítást eredményez a lakók részére. A fűtésszolgáltatás ilyen módon történő leállítása a távhőszolgáltató részére egyúttal villamosenergia-megtakarítást is eredményez. A távhőhálózat hidraulikai egyensúlyának fenntartása érdekében a projekt részeként kiépítésre kerül egy átkötő vezetékszakasz is az északi és déli gerincvezeték között. Ennek megépítése a hidraulikai szempontokon kívül a távhőhálózat körvezetékesítése érdekében is szükséges, növelve a távhőenergia-ellátás biztonságát, illetve folyamatosságát. Mindemellett az új távfelügyeleti rendszer a testre szabott szabályozási algoritmusokkal optimálissá és gazdaságosabbá teszi az üzemvitelt, pontosabb fűtés- és melegvíz-szabályozás biztosít. Az azonnali és naprakész távfelügyeleti információknak köszönhetően az előforduló hibák gyorsabban elháríthatóak. Távfelügyelettel, folyamatirányítási funkciókkal, elektronikus adatkinyeréssel a távhőszolgáltató üzemeltetési költségei is jelentősen csökkennek. Nő az energetikai hatékonyság, valamint a szolgáltatói berendezések élettartama. Számítógépes funkciókkal lehetőség nyílik a különböző adatok műszaki és gazdaságossági elemzéseire, az optimális és költségtakarékos üzemmódok kialakítására tovább emelve a távhőszolgáltatás színvonalat, és így a felhasználók megelégedettségét.

TiszaSzolg 2004 Kft.