Vezetőség

VEZETŐSÉG

A Társaság Tulajdonosa:
Tiszaújváros Város Önkormányzata
tulajdonosi képviselője: Bráz György polgármester
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. sz.

Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottsági testületet a tulajdonos (Tiszaújváros Város Önkormányzata) és a társaság munkavállalóinak képviselő alkotják.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Kovács Gyula FEB elnök
Dr. Fülöp György FEB tag
Vismeg Mónika FEB tag

Ügyvezetés
A Társaság ügyvezetését Ódor Istvánné látja el.