Hulladékudvar Tiszaújvárosban!

HulladékudvarTájékoztatjuk Önöket arról, hogy Tiszaújvárosban új, európai színvonalú hulladékgyűjtő udvar kerül átadásra, amelyet a lakosság lakcímigazolással külön térítési díj nélkül 2010. július 01-től vehet igénybe.
Tiszaújváros területén, 20 helyszínen van lehetőség szelektív hulladékgyűjtésre üveg, papír, PET, valamint italos karton hulladékok tekintetében. E szelektív gyűjtési rendszer sajátos eleme a hulladékudvar, melyet a szelektív gyűjtés kiegészítőjeként alkalmazunk.
A hulladékudvar részben azoknak a hulladékoknak az átvételére szakosodott, amelyek a háztartási gyűjtőedényekben nem helyezhetők el, illetve azoknak, melyeket a lomtalanítási akciók során sem szállítanak el. Így az elkülönítve gyűjtött másodnyersanyagokon kívül itt lehet leadni a nagydarabos hulladékokat (lomokat), a lakások bontásánál, átalakításánál keletkező hulladékokat, és a háztartási veszélyes hulladékokat. A hulladékudvarban rögzítjük a hulladékok mennyiségi és minőségi adatait, és a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelyre történő elszállításig ezeket elkülönítve tároljuk.

A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok köre:

• másodnyersanyagok (papír, üveg, műanyag-flakon, fólia, fémhulladék, fém italos doboz, fahulladék, textilhulladék, zöldhulladék),
• nagydarabos hulladék (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök, hűtő)
• lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem, akkumulátor, gyógyszer, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel, sütőzsírok, növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó),
• lakossági építési, bontási hulladékok.
Nem leadható hulladékok
Robbanás-, fertőzés- és sugárveszélyes anyagokat, laborvegyszereket a hulladékudvar nem vehet át. Bármilyen nem - átlagos - háztartási mennyiségű hulladékot sem. Nem adható le olyan hulladék, ami nem szerepel a hulladékudvar telephelyére kiadott hatósági engedélyben.