VAGYONKEZELÉSI RÉSZLEG

Vagyonkezelő részleg

A részleg feladata a saját és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, hasznosítása.

A kezelésbe tartozó ingatlanok:

25 db saját tulajdonú ingatlan (üzlethelyiség, iroda, lakás)