Társasházak fűtésszabályozása

Lakossági tájékoztatás

Tisztelt Fogyasztók!

Az elmúlt időszakban több, a lakások hőfok beállításával, illetve annak folyamatos biztosításával kapcsolatos megkeresés érkezett a lakosság részéről a távhőszolgáltató felé, ezért szükségét érezzük annak, hogy ne csak az egyes felmerülő konkrét kérdésekre válaszoljunk, hanem a témával kapcsolatban általános tájékoztatást adjunk. Tiszaújváros távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatait a TiszaSzolg 2004 Kft. látja el.

Működését a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 18/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint végzi. A távhőszolgáltató nem az egyedi Fogyasztókkal, hanem a társasházakkal áll szerződéses jogviszonyban. Ezekben a közszolgáltatási (közüzemi) szerződésekben kerültek rögzítésre a szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb adatok (fűtött légtérfogat, éves várható hőmennyiség, fűtési hőfok, használati melegvíz hőfok), melyek között szerepel többek között a társasház hőközpontjában, illetve hőfogadó állomásán a lakóközösség által kért épület-átlag hőmérséklet hőfoka is. A szerződésben rögzített értékek módosítása csak a társasház lakóközösségének többségi határozata alapján, a közös képviselő által a távhőszolgáltatóhoz írásban benyújtott kérelem alapján történhet.

A társasház hőközpontjában, illetve hőfogadó állomásán csak ezt követően kerülhet módosításra a kért hőfok, melynek folyamatos biztosítása a hőközpont automatikus szabályzó rendszerének feladata, emberi beavatkozás nélkül. A társasház által kért, hőmérsékletekre vonatkozó adatok tekintetében a távhőszolgáltató, illetve a társasház közös képviselője tud bővebb felvilágosítással szolgálni.

A minőségi szolgáltatás biztosításának alapfeltétele a felhasználói, azaz a lakóközösség fűtési hálózatának megfelelő műszaki állapota. Jelenleg a társasházak 32%-ában történt meg a fűtési rendszer korszerűsítése, viszont még mindig jelentős számú társasházban a hagyományos, szabályozásra nem alkalmas rendszerrel valósul meg a lakások fűtése. Azokban a társasházakban, ahol nem történt meg a fűtési rendszer korszerűsítése és a strangok (elosztó gerincvezetékek), illetve a radiátorok szabályozhatósága nem biztosított, a társasházon belül az egyes lakások hőmérsékletei között eltérések lehetnek. A távhőszolgáltatónak úgy kell a hőközpont szabályzó rendszerét beállítania, hogy a társasházon belül mindenütt biztosítva legyen a kért (a szerződésben rögzített) fűtési hőmérséklet.

Ennek megfelelően a kedvezőtlenebb elhelyezkedésű, leghűvösebb helyiségekben is meg kell lennie a kért hőmérsékletnek. Így az előnyösebb elhelyezkedésű lakásokban akár 2-3 °C fokkal magasabb hőmérséklet is előfordulhat. A felhasználói, azaz a társasházon belüli fűtési és melegvíz hálózat karbantartása, javítása, beszabályozása, korszerűsítése a társasház lakóközösségének a feladata. Amennyiben a felhasználói közösségek a tulajdonukban lévő berendezéseken korszerűsítést végeznek, abban az esetben a szolgáltató saját berendezéseit a műszaki követelményeknek megfelelően szintén átalakítja, korszerűsíti.

A lakóközösségnek továbbá lehetősége van a költségek mérséklése érdekében a normál hőfoktól eltérő, napszakhoz igazodó megbízásra, például az éjszakai fűtési hőmérséklet csökkentésére is, melyhez szintén a társasház lakóközösségének többségi határozata alapján, a közös képviselő által a távhőszolgáltatóhoz írásban benyújtott kérelem szükséges. A hőközpont szabályzó rendszere a külső hőmérséklet figyelembe vételével automatikusan végzi működését a hőközpontokban, illetve hőfogadó állomásokon beállított, a felhasználói közösségek által kért épület átlag hőmérsékleteknek, illetve a használati melegvíz hőmérsékletnek megfelelően. A hőközpontok működését a helyszínen és a távfelügyeleti rendszeren keresztül is ellenőrzi a távhőszolgáltató. A beérkező hibajelzések és helyszíni ellenőrzés során tapasztaltak alapján intézkedik a szükséges beavatkozás módjáról.

A távfelügyeleti rendszer folyamatosan rögzíti és elemzi a hőközpontok működését, ennek megfelelően minden, a távhőszolgáltatást érintő adat dokumentálásra kerül és visszaellenőrizhető. A fenti általános jellegű tájékoztatóval szeretnénk felhívni a lakóközösségek figyelmét a társasházak fűtési rendszerének korszerűsítéséből eredő kedvező hatásokra, többek között a szabályozási lehetőségből eredő megtakarításokra.

 

TiszaSzolg 2004 Kft.