Árverési hirdetmény

Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y
a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő lakás értékesítésére


A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 35. 1/1. szám alatti lakást.

Lakás adatai
HRSZ Terület (m2)  szobák Bruttó alapvételár (Ft) Biztosíték összege (Ft)
1477/114/A/43 91 4 32.000.000 3.000.000

Az ingatlan árverésen kerül értékesítésre a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Minimális licitlépcső 100.000 Ft. Maximális licitlépcső 500.000 Ft. A pályázati kiírás a TiszaSzolg 2004 Kft. telephelyén átvehető (207. számú iroda).

Az árverésen való részvétel feltételei:

  • az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
  • határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
  • az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
  • a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
  • az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Az ingatlan megtekinthető: 2019. július 29.     14:00 órától – 16:00 óráig

A pályázati kiírás beszerezhető:
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.)
ügyintéző: dr. Bandorák Zsolt jogi munkatárs (207. számú iroda).

Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
augusztus 1-én 12:00 óráig a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán.

Árverés ideje, helye:
augusztus 2-én 10:00 óra
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) I. emeleti tárgyaló

 
TiszaSzolg 2004 Kft.