Tájékoztató melegvíz-szolgáltatás szüneteléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy DN 65-s primer gerincvezeték javítási munkái miatt 2019. szeptember 10-én 0600 órától – várhatóan 2019. szeptember 10-én 2200 óráig a használati melegvíz-szolgáltatás szünetel.

Érintett épületek:

Tisza út 11-13-15-17., 19-21-23.
Munkácsy út 2-4-6-8., 10-12-14.
Lorántffy Zs. út 1-3-5-7., 9-11-13-15., 4-6-8-10., 12-14-16-18.


Érintett Intézmények:

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola        Munkácsy út 18.                    


Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2019. augusztus 10-én szombaton az ügyfélszolgálatunk 7:00 - 13:00 között tart nyitva.

Árverési hirdetmény

Á R V E R É S I  H I R D E T M É N Y
a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő lakás értékesítésére


A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 35. 1/1. szám alatti lakást.

Lakás adatai
HRSZ Terület (m2)  szobák Bruttó alapvételár (Ft) Biztosíték összege (Ft)
1477/114/A/43 91 4 32.000.000 3.000.000

Az ingatlan árverésen kerül értékesítésre a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Minimális licitlépcső 100.000 Ft. Maximális licitlépcső 500.000 Ft. A pályázati kiírás a TiszaSzolg 2004 Kft. telephelyén átvehető (207. számú iroda).

Az árverésen való részvétel feltételei:

  • az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
  • határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
  • az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
  • a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
  • az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Az ingatlan megtekinthető: 2019. július 29.     14:00 órától – 16:00 óráig

A pályázati kiírás beszerezhető:
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.)
ügyintéző: dr. Bandorák Zsolt jogi munkatárs (207. számú iroda).

Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
augusztus 1-én 12:00 óráig a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán.

Árverés ideje, helye:
augusztus 2-én 10:00 óra
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) I. emeleti tárgyaló

 
TiszaSzolg 2004 Kft.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2019. július 02-03-04-én DN 200-s, DN 150-s primer gerincvezeték átkötési munkáit végezzük. Az alább felsorolt épületekben és intézményekben, valamint időtartamban a használati melegvíz-szolgáltatás szünetel.

2019. július 02-án 06:00 órától várhatóan 2019. július 03-án 24:00 óráig szolgáltatáskieséssel érintett épületek, intézmények:

Örösi út 10-12-14-16., 18-20-22-24., 26-28.30-32.
Árpád út 21-23-25-27., 29., 31-33-35-37-39-41., 47-49.
Bolyai köz 2. 4. 1-3-5-7., 9-11-13-15.
Tündérkert Óvoda, Alkotmány köz 1.
Napsugár Bölcsőde, Mátyás k. út 34.

2019. július 02-án 06:00 órától várhatóan 2019. július 04-én 24:00 óráig szolgáltatáskieséssel érintett épületek és intézmény:

Mátyás király út 22-24-26-28-30-32., 36-38-40-42.
Örösi út 2-4-6-8.
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Alkotmány köz 1/b


TiszaSzolg 2004 Kft.