Fűtésszolgáltatás leállítása

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Felhasználóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előrejelzések alapján a következő napokban szokatlanul magas felmelegedés várható, így a napi átlag hőmérsékletek meghaladják a 12 C fokot.

Erre tekintettel a mai napon, május 8-án a fűtés szolgáltatást leállítjuk. A jövőben is folyamatosan követjük a napi hőmérsékletek alakulását és a szükséges intézkedéseket, amennyiben indokolttá válik, meg fogjuk tenni.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Távhőszolgáltatás diszpécserszolgálat (24 órás) telefonszáma: (49) 341-627

Fűtésszolgáltatás újraindítása

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése és a napi mért hőmérsékletek alapján május 06-án szerdán délután a TiszaSzolg 2004 Kft visszaindította a fűtésszolgáltatást Tiszaújvárosban.

A fűtési idény a távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerint szeptember 15-től május 15-ig tart. A lakóközösségekkel kötött Üzemviteli Megállapodások szerint társaságunk akkor fűt, amikor a napi középhőmérséklet előreláthatólag három egymást követő napon 12 Celsius fok, vagy egy napon át 10 Celsius fok alatt marad. A meteorológiai előrejelzés alapján a napi középhőmérséklet alakulása előreláthatólag a következő napokban igényli a fűtés szolgáltatását.  

A társasházak közös képviselői az Üzemviteli Megállapodás szerint igényeik alapján másként is rendelkezhetnek, amennyiben írásbeli kérelemmel fordulnak a TiszaSzolg 2004 Kft diszpécserszolgálatához.

A távhőszolgáltatás diszpécserszolgálat 24 órás telefonszáma: (49) 341-627

Fűtésszolgáltatás leállítása

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az időjárás kedvező alakulása miatt, 2020. április 30-án a fűtésszolgáltatást leállítjuk. Kérjük fogyasztóinkat – különös tekintettel a fűtéskorszerűsített épületben élőket -, hogy a radiátor szelepeket maximális állásra nyissák ki, hogy a szolgáltatás későbbi indításakor ne jelentkezzenek panaszok a szolgáltatással kapcsolatban. Ugyanis a zárva maradt radiátor szelep leragadhat, levegő és szennyeződés kerülhet a rendszerbe, amely a lezárt szelepeknél elakadva meghibásodáshoz vezethet.

TiszaSzolg 2004 Kft.
Távhőszolgáltatás diszpécserszolgálat (24 órás) telefonszáma: (49) 341-627

Személyes ügyintézés felfüggesztése

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az új típusú koronavírus terjedésének megakadályozása céljából ügyfélszolgálati irodánkban a személyes ügyintézést 2020. március 17. napjától ideiglenesen felfüggesztjük.

Befizetéseiket egyedi utalással, postai vagy banki befizetéssel teljesíthetik. Átutalás esetén kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a befizető fizetőkódját, nevét, címét.

Ügyfélszolgálatunkon ezen időszak alatt munkatársaink telefonos és elektronikus úton állnak rendelkezésükre.

Telefonszám: 06-49-544-323

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A bejelentésekhez szükséges dokumentumokat az alábbiakban ismertetjük:

A szükséges dokumentumok a http://www.tszolg.hu/index.php/dokumentumtar weboldalról az ügyfélnyomtatványok mappából tölthetők le.

A Díjfizető (Fogyasztó) személyében bekövetkezett változást 8 napon belül mind a régi, mind az új Díjfizető kötelesek bejelenteni a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Társasházak között fennálló Általános Közszolgáltatási Szerződés 5. pontja szerint „A Díjfizető személyének változását a régi és az új Díjfizető a változástól számított 8 napon belül köteles a Távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni és ezzel egyidejűleg erről a Felhasználó képviselőjét értesíteni. A Díjfizetők személyében bekövetkező változások nem érintik a Felhasználó és a Távhőszolgáltató között létrejött Szerződés érvényességét. A Díjfizető a változás időpontjától jogosult a szerződésben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételére és ugyanezen időponttól köteles a távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére.”

A bejelentéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

Adásvételi vagy Ajándékozási szerződés esetén:

 • mindkét fél igazolja aláírásával a Nyilatkozat – tulajdonosváltozás nyomtatványon a változás tényét
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat mindkét fél részéről
 • adásvételi, ajándékozási szerződés (vagy egyéb tulajdonosváltozást eredményező szerződés), vagy 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (nem szükséges hiteles), melyen már be van jegyezve az új tulajdonos
 • melegvízmérőóra állás

Halálozás esetén:

 • Változás bejelentő nyomtatvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
 • ha még nincs Hagyatékátadó végzés akkor Halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges,
 • ha van jogerős Hagyatékátadó végzés, akkor annak bemutatása
 • ha az ingatlan közös tulajdonban volt akkor ezt igazoló 1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (nem szükséges hiteles)
 • melegvízmérőóra állás
 • ha a Hagyatékátadó végzésben több örökös van megnevezve, akkor elég annak jelezni a változást, akinek a nevére a továbbiakban a számlát kérik kiállítani

Névváltozás esetén:

 • Változás bejelentő nyomtatvány
 • Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
 • Személyigazolvány és Lakcímkártya másolatát juttassa el postai vagy elektronikus úton

A szolgáltatás minden esetben a bejelentést követő hónap első napjával kerül az új Díjfizető (Fogyasztó) nevére Társaságunk Távhőszolgáltatási Üzletszabályzatának 18.6. pontja alapján „A távhőszolgáltató a közszolgáltatási díjról szóló számlát a tárgyhó első napján a nyilvántartásban Felhasználóként/Díjfizetőként, ennek hiányában a felhasználási hely tulajdonosaként szereplő természetes vagy jogi személy nevére állítja ki.”

Kérjük a fenti dokumentumokat aláírva postai vagy elektronikus úton eljuttatni Társaságunkhoz.

Köszönjük szíves megértésüket!