Tájékoztatás

Távhőszolgáltatási díj csökkentéséről és számlatartalom változásról

A Magyar Közlöny 2012. évi 178. számában jelent meg a nemzeti fejlesztési miniszter 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelete, mely az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosítását tartalmazza.
A rendelet 44. § (2) bekezdése szerint:
(2) A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére, a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni."

A fentiekre tekintettel, a 2013. január 01-i időponttal kezdődő szolgáltatási időszakra, a TiszaSzolg 2004 Kft, az alábbi díjakat alkalmazza:
Hőszolgáltatási alapdíj: 294 Ft/lm3/év + 5 %-os Áfa
Hődíj: 3 307 Ft/MJ +5 %-os Áfa
Meleg víz hőtartalom: 3 307 Ft/MJ +5 %-os Áfa

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy az ivóvíz szolgáltatás, ÉRV Zrt részére történő átadása miatt, 2013. január 01-től megváltozik a TiszaSzolg 2004 Kft. által kiállított számlák tartalma. Ettől az időponttól kezdve Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat számlázza a Fogyasztók részére:
• Hőszolgáltatási alapdíj
• Fűtés hődíja
• Melegvíz vízdíja
• Melegvíz használat miatti csatornadíj
• Melegvíz hőtartalom

A fenti tételekről egy darab számla kerül kiállításra, melynek ellenértékét kérjük, határidőre szíveskedjenek rendezni.